کتاب کودک و نوجوان:

تاریخ علم در ایران

تاریخ علم در ایران یک مجموعه چهار جلدی است که جلد چهارم این مجموعه تاریخ علم از دوره مشروطیت تاکنون را در بر می‌گیرد. این کتاب در شش فصل نوشته شده است و نوجوان ایرانی را با تاریخ علم، فناوری و روند تولید علم و فناوری و هم چنین سازمان ها و افرادی را که در بستر سازی علم موثر بوده اند، آشنا می کند.

عکس های موجود در کتاب که از بزرگان تاریخ ایران است، بویژه آن ها که در علم پیشگام بوده اند همراه با توضیحی درباره آن ها مطالعه اثر را برای مخاطبان نوجوان کتاب جذاب تر می کند.

دبیران می توانند از عنوان‌های فصل های این کتاب مانند آماده شدن برای تحول علمی، آموزش عمومی درایران و آموزش عالی، مراکز موسسه ها و پژوهش در ایران، مدیریت و ایجاد انگیزه برای تولید علم، پایه گذاران نهادهای علمی و فناورانه در ایران به استفاده کرده و کنجکاوی مخاطب را تحریک کنند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
اسفندیار معتمدی
ویراستار
  • شادی نجوان, سمیرا فتحعلی آشتیانی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۱

ديدگاه شما