کتاب کودک و نوجوان: باغچه‌ی پسرک

باغچه‌ی پسرک

کتاب «باغچه‌ی پسرک» داستان تلاش پسرکی است که می‌کوشد به طبیعت رو به نابودی شهر کمک کند تا خود را بازسازی کند. با مراقبت‌های او طبیعت شروع به گسترش در شهر می‌کند و مردم شهر هم با دنباله‌روی از کار پسرک به گسترش باغچه‌ها در شهر کمک می‌کنند. در نهایت شهر بی‌روح، تیره و غمگین به شهری دوست‌داشتنی پر از باغچه‌های سبز بدل می‌شود که به خوبی در تغییر تدریجی رنگ تصاویر شهر نمایان می‌شود.

کتاب «باغچه‌ی پسرک» بر این نکته تاکید می‌کند که اگر همه انسان‌ها با طبیعت همکاری و تعامل داشته باشندٰ، محیط زیست از تخریب و ویرانی رهایی می‌یابد و نقطه‌ی آغاز این راه می‌تواند توجه و دلسوزی و گام برداشتن یک نفر در این راه باشد.

درون‌مایه‌ کتاب اصلی کتاب کمک به طبیعت برای بازسازی و احیا است، اما پس از خواندن این کتاب می‌توان این مساله را با بچه‌ها به بحث و گفت‌وگو گذاشت که با توجه به کمبود منابع آب، ایجاد باغچه و فضای سبز در درون شهرها باید با توجه به ویژگی‌های بومی و زیست‌محیطی هر منطقه صورت گیرد تا با هدف حفظ محیط زیست هماهنگ باشد.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The Curious Garden
ناشران
نویسنده
Peter Brown , پیتر بروان
برگردان
  • هایده عبدالحسین زاده
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۲

ديدگاه شما