کتاب کودک و نوجوان: ۱۰۰ اکتشافی که جهان را تکان داد

۱۰۰ اکتشافی که جهان را تکان داد

هر کس آرزوی کشف چیزی را دارد، کشف هر چیزی به معنای پیدا کردن یا مشاهده چیزی جدید و ناشناخته است که همیشه وجود داشته ولی تا پیش از آن کسی توجهی به آن نداشته است. اکتشاف ها سبب پیشرفت تمدن بشری می شوند و دانش بشر را گسترش می دهند و معمولا به شکلی ناگهانی اتفاق می افتد. این اثر اکتشاف های بزرگ جهان را که بر رشد علوم انسانی در طول تاریخ مدون بشر تأثیر داشته، بطور خلاصه شرح می دهد، و تصویر جامعی از پیشرفت علوم شامل را به خوانننده ارائه می دهد. این کشف ها شامل کشف ارشمیدس درباره ی دو مفهوم بنیادی فیزیک مربوط به اهرم ها و اجسام شناور تا کالبدشناسی بدن انسان و کشف قمرهای مشتری و الکترون ها و سیاهچاله ها را به خواننده ارائه می دهد.

مدخل ها به ترتیب تاریخ تنظیم شده  است و در پایان کتاب فهرست اکتشاف ها برحسب موضوع و فهرست الفبایی نام دانشمندان ارائه شده است. افزون بر این فهرست ۴۰ اکتشاف مهمی که در فهرست فعلی نیامده است و منبع مهمی برای دانش آموزانی که می خواهند در این زمینه به تحقیق بپردازند ارائه شده است. خواننده از مطالعه کتاب و داستان زندگی دانشمندان لذت می برد و به خِرَدی  که در کشف آن ها به کار رفته می اندیشد و سبب می شود به دنبال تحقیق در رشته ی مورد علاقه خود برود و شاید هم روزی ما خواننده داستان اکتشاف بزرگی که کرده اند باشیم.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
۱۰۰ greatest science discoveries of all time
ناشران
نویسنده
Kendal Haven , کندال هاون
برگردان (متن)
  • رضا جولایی
سال نشر
۱۳۹۱
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه مرتضایی فرد

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ