کتاب کودک و نوجوان: استفاده از زمان و هدر دادنش

استفاده از زمان و هدر دادنش

این کتاب از مجموعه فلسفه را بچشیم به مفاهیم فلسفی درباره زمان و پرسش هایی که ممکن است در این زمینه مطرح شود، می‌پردازد. نویسنده با استفاده از داستانک و صحبت از ملموسات پیرامون مان به روشنی و با شیوه‌ای سرگرم کننده موضوع را بیان کرده است. به همراه این کتاب سی دی صوتی آن هم ارائه شده است. هر کتاب مجموعه فلسفه را بچشیم شامل دو عنوان یا دو مفهوم است. این مفاهیم با استفاده از داستانک و صحبت از ملموسات پیرامونمان به روشنی و صراحت، بیان شده ‌اند.

روند پیشروی و نحوه‌ی پردازش این موضوعات، روشی است سرگرم کننده برای بیدار شدن اندیشه! این مجموعه، کودکان و نوجوانان را یاری می‌کند تا بتوانند درباره‌ی پرسش‌هایی که دارند، بهتر بیندیشند. این کتاب از این مجموعه با عنوان استفاده از زمان و هدر دادنش به مفاهیم فلسفی درباره زمان و پرسش ها که ممکن است در این زمینه مطرح شود می‌پردازد. به همراه این کتاب سی دی صوتی آن هم ارائه شده است.

 

چند نمونه از پرسش‌‌هایی که با خواندن این کتاب ممکن است مطرح شود:

 • می‌شود زمان را از دست داد؟ می‌شود گمش کرد؟!!!
 • می‌شود یک زمانی را ”به هیچ کاری نکردن” تخصص داد؟ می‌شود این زمان خیلی طولانی باشد؟
 • چرا خیلی از اوقات می گوییم “وقت طلاست” ؟
 • می توانید الآن خودتان را بدون نگاه به آینه در ذهنتان ببینید؟ ۱۰ سال  دیگرتان را چه؟ ۳۰ سال دیگر ؟ آیا این فکر شما را نگران می‌کند؟ چه احساسی به شما دست می دهد؟
 • به “وقت را پر کردن” چه گونه فکر میکنید ؟
 • به گفتن این که “کمی وقت برای خودم می خواهم داشته باشم”،چگونه نگاه می کنید؟
 • به نظر شما، ما می توانیم به رویاهایان، به کارهایی که می خواهیم انجام بدهیم، فکر کنیم؟ کی؟
 • اگر زمانمون خراب بشود، درست می شود؟
 • چه کسی تصمیم می گیرد زمانمان را چگونه پر کنیم؟
 • در مورد برنامه داشتن، نظرتان چیست؟
 • زمان را هدر ندادن چیست به نظر شما؟
 • به پیرامونتان نگاه کنید. زمان از کجا ها عبور کرده؟!

و...

اگر کتاب را بخوانید، پرسشها خیلی بیشتر می‌شوند!

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Prendre son temps et perdre son temps
ناشران
نویسنده
Michel Puech, Brigitte Labbe, میشل نوپش، برژیت لابه
برگردان (متن)
 • ترانه وفایی
سال نشر
۱۳۸۷
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
گروه کتابشناسی کتابک

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ