کتاب کودک و نوجوان: بازی های روز چهارشنبه

بازی های روز چهارشنبه

«بازی های روز چهارشنبه» داستان مربع بزرگ و دایره کوچک است که روزهای چهارشنبه بازی مورد علاقه شان را بازی می‌کنند.

آن‌ها هر یک به نوبت واژه‌ای را نام می برند و به شکل آن در می‌آیند. هنگامی که مربع بزرگ شکل های گوناگون می سازد که دایره کوچولو از عهده ی آن ها بر نمی آید بازی متوقف می شود. اما دایره راه حل خوبی برای این مشکل پیدا می کند. به پیشنهاد دایره کوچک این بار با کمک هم شکل های مختلفی می سازند.

این داستان ساده ماهیت ترکیبی خلاقیت را نشان می دهد. ما در فرایند خلاقیت ایده ها، دانش و خاطره هایمان و ... را با هم ترکیب می کنیم و چیزی نو می سازیم.

این داستان تصویری فرصتی را برای پرورش خلاقیت کودکان فراهم می کند. در آغاز مربع و دایره با برش های مختلف خود را به شکل های مختلف تبدیل می کنند اما هنگامی که با کمک هم چیزی را می سازند تنوع شکلی و رنگی بیشتری به وجود می آید که ماهیت ترکیبی خلاقیت را نشان می دهد.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.