برادر عقاب، خواهر آسمان

ما پاره ای از خاکیم و، او پاره ای از ماست.

گل های عطرآگین، خواهران ما هستند.

خرس، گوزن،‌ عقاب بزرگ، اینان برادران ما هستند.

در گذشته های بسیار دور، مهاجران سفید پوست اروپایی، به جنگی هولناک با بومیان سرخ پوست، سرزمینی که اکنون امریکا نامیده می شود، پرداختند تا سرزمین نیاکانی آن ها را از آن خود کنند. از آن پس سرخ پوستان می توانستند تنها در بخشی کوچکی از سرزمین خود زندگی کنند.

هنگامی که جنگ سرخ پوستان با سفید پوستان در آستانه پایان بود، رئیس سیاتل، رهبر دلیر و خردمند اقوام شمالی غرب این سرزمین، پس از امضا قراردادی با سفید پوستان برای فروش اجباری زمین های مردم سیاتل به آن ها در دهه ۵۰ سده نوزدهم، در نشست امضا قرارداد،‌ سخنرانی ماندگاری برای حاضران ایراد کرد که بعد ها پزشکی به نام هنری ای اسمیت آن را باز نوشت. این سخنرانی به شکل کتاب در آمد و سوزان جفرز ،تصویرگر کتاب "برادر عقاب، خواهر آسمان" را از روی آن بازنویسی کرد.

"چگونه می توانید آسمان را بخرید؟ ... چگونه می توانید باران را صاحب شوید، ‌باد را؟

... اینان همه مقدس اند، در خاطره مردمان ما.

تصویرها به تمامی با موضوع کتاب که ضرورت گرامیداشت طبیعت رنگارنگ و سرشار از تنوع و همه موجودات زنده آن را به خواننده می آموزد و گوشزد می کند، همخوانی دارند. زبان شعرگونه و دلنشین است.

"ما به این زمین عشق می ورزیم، به سان نوزادی که به ضربان قلب مادر،‌ عشق می ورزد..."

کتابک، پایگاه ترویج کتابخوانی، در خانه کتابدار طرح ترویجی را بر پایه این کتاب به اجرا در آورده است. برای آشنایی با این طرح این جا کلیک کنید.

برای ملاحظه طرح پیشنهادی دیگر این جا کلیک کنید.

گزیده‌هایی از کتاب

چه پیش خواهد آمد آن گاه که بوفالو ها، همه کشتار شده باشند؟
اسب های وحشی رام شده باشند؟
چه پیش خواهد آمد، آنگاه که گوشه های نهان جنگل ها
سنگین از بوی آدمیای بسیار باشد؟

برگردان
فؤاد نظیری
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۶
ناشران
نویسنده
سیاتله
Submitted by admin on