گفت و گو درباره انرژی

گفت و گو درباره انرژی

در این مجموعه چهار جلدی اطلاعاتی در باره منابع گونا گون انرژی (انرژی زیست توده، انرژی هسته ای، انرژی سوخت فسیلی، انرژی خورشیدی) اطلاعاتی به مخاطب داده می شود. هم چنین در باره مزایا و مضرات این انرژی ها توضیح داده می شود و با با یکدیگر مقایسه می شوند.

روش ارایه اطلاعات مستقیم و عنوان بندی شده است که دبیر می تواند از این عنوان ها به شکل پرسش و پاسخ استفاده کند و به مخاطب در یادگیری بهتر موضوع های مطرح شده در کتاب کمک کند. در بعضی از صفحه های کتاب ها کادرهایی باعنوان بحث می کنیم دیده می شود که کنجکاوی مخاطب را تحریک می کند که از نکات مثبت کتاب است زیرا با طرح پرسش به نکته های مثبت و منفی انرژی های یاد شده می پردازد.

 در پایان هر کتاب نیز یک فعالیت ساده عملی در باره ی موضوع مطرح شده در کتاب آمده است که مخاطب را با لذت کارعملی آشنا می کند و این از دیگر مزایای کتاب است.

تصاویر کتاب، رنگی، عکس، نقاشی، نمودار و هماهنگ با متن کتاب هستند. نظر خواهی از مخاطب کتاب با پیامک نیز از نکات مثبت کتاب است. 

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
Louise Spilsbury, Richard Spilsbury, ریچارد اسپیلزبری, لوییس اسپیلزبری
ویراستار
  • مرضیه طلوع اصل
برگردان
  • مجید عمیق, سلیمان فرهادیان, حسن سالاری
سال نشر
۱۳۹۳

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.