عصر طلایی دایناسورها

کتاب دایرة المعارفی است درباره دایناسورها و ویژگی هایشان، عصری که زندگی می کردند، مکان زندگی، وزن، اندازه و نوع تغذیه شان. چند صفحه هم به تاریخچه کشف دایناسورها و پراکندگی آن ها پرداخته است. 

مخاطب افزون بر به دست آوردن اطّلاعات جالب درباره ی دایناسورها، با ارزش تنوع زیستی، خطر انقراض حیات وحش و برخی از مشكلاتی كه محیط زیست ما را تهدید می كنند آشنا می شود.

این كتاب با این هدف نوشته شده است كه مخاطب آن، به فكر فرو برود، نتیجه گیری كند، درصدد مطالعه ی كتاب های دیگر برآید و با روش علمی و شیوه ی اندیشه و نتیجه گیری دانشمندان آشنا شود. اطلاعات علمی این كتاب، روزآمد و دقیق است و پوستر، مندرجات، مقدمه کوتاه، راهنمای استفاده از شناسنامه ی هر دایناسور، واژه نامه و همچنین نمایه دارد.

نویسنده ی این كتاب با آموخته ها و نیاموخته های دانش آموزان ایرانی آشناست؛ زیرا سال هاست كه به آن ها زیست شناسی درس می دهد. 

تصویرگر
محمد رسول حقانی
تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۹۲
نویسنده
عرفان خسروی
ویراستار
علیرضا باقری جبلی, افسانه حجتی طباطبایی
Submitted by editor3 on