آقای پوسکینز برنده می شود

آقای پوسکینز دوست دارد جایزه‌ی «زیباترین حیوان خانگی» را به دست بیاورد. اما خانم فی‌فی فوفو، پودل بدجنس هر کاری می‌کند تا جلوی او را بگیرد. او آقای پوسکینز را فریب می دهد و به او راه ورود به محل مسابقه را اشتباه می دهد. آقای پوسکینز برای این که به موقع خود را به مسابقه برساند ناچار می شود میان بر بزند؛ او از روی میله می پرد، داخل تونل می خزد، از مارپیچ پرچم ها رد می شود و از توی حلقه جست می زند... 

وقتی به محل مسابقه می رسد موهایش حسابی کثیف و به هم ریخته شده است و شانس بردن جایزه را از دست می دهد. اما در عوض جایزه ویژه مسابقه را به سبب مهارتش در عبور از موانع به دست می آورد. 

داستان زیبایی درونی یعنی درستکاری را ستایش می کند. 

این داستان جایزه کتابه ای خنده دار رولد دال را به دست آورده است. 
 

برگردان
پیام ابراهیمی
تصویرگر
Sam Lloyd, سم لوید
تهیه کننده
شبنم عیوضی
سال نشر
۱۳۹۳
ناشر
نویسنده
Sam Lloyd, سم لوید
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on