لیست محتوا دسته بندی

سایت کتابک

فراخوان کتابک برای تهیه گزارش و معرفی کتابخانه های کودک و نوجوان در ایران
خبر
پایگاه کتابک برای معرفی شمار بیشتری از کتابخانه های کودک و نوجوان در سراسر ایران نیاز به همکاری داوطلبانه‌ی شما دارد. پایگاه کتابک راهنمای کتابخانه های کودک و نوجوان ایران را با هدف راهنمایی...
کتابک میهمان کتابداران کانون کرمانشاه
خبر
کتابک در روز ۲ آبان در حاشیه دومین همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه کرمانشاه، میهمان جمعی از کتابداران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر کرمانشاه بود. در این نشست فرزانه طاهری...
کتابک در جمع  تبریزی ها هم معرفی شد!
خبر
کتابک" که در چهارمین همایش سراسری "انجمن ترویج زبان و ادب فارسی" ، ۲۱ تا ۲۳مرداد در تبریز شرکت داشت، در جمع کتابداران "کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبریز" حضور یافت و به این گروه از کتابداران...
فراخوان کتابک برای تالیف و ترجمه مقاله های "ترویج کتابخانی" و "کتابداری کودک"
خبر
تالیف و ترجمه و انتشار مقالاتی که دیدگاه ها و تجربه های کارشناسان حوزه ترویج کتابخوانی و کتابداری کودک و نوجوان را در نقاط مختلف ایران و دنیا بازتاب دهد، از هدف های مهم کتابک است. از آنجا که شعار...
خبر
پایگاه ترویج کتابک،‌  پایگاه محوری کتابک، کار ترویج کتابخوانی و شیوه های ترویج را در دنیای مجازی به عهده دارد. پایگاه ترویج کتابک،‌  پایگاه محوری کتابک، کار ترویج کتابخوانی و شیوه های...
کتابک پا به گستره جهان مجازی  گذاشت!
خبر
 کتابک، پنجره ای به جهان خواندن، روز شنبه ۲ بهمن ماه در جمع دوستداران ادبیات کودکان و نوجوانان ایران در شورای کتاب کودک رو نمایی شد.    در این روز، کتابک پس از ۱۸ ماه کوشش های بی...

پرسش و پاسخ