سفید برفی

افسانه‌های پریان؛ کلیشه‌های جنسیتی که برای کودکان مضرند؟
امروزه بسیاری از قصه‌های کهن کودکان به سبب کلیشه‌های جنسیتی و نیز مبنای اخلاقی غیرقابل‌اعتمادشان نقد می‌شوند، اما آیا این انتقادها درست است؟ روزی روزگاری، هنگامی که با هراس روزافزون و فراگیر والدین از قصه‌های پریان مواجه می‌شدم، پوزخند می‌زدم و خیال می‌کردم که من هرگز همچون آنان نخواهم شد. آری...
محبوب‌ترین قصه‌های مردمی در بریتانیا
بوک‌نیوز در یک نظرسنجی از ۲۰۰۰ تن از والدین در بریتانیا، محبوب‌ترین قصه‌های پریان را در میان مردم این کشور اعلام کرد. بر اساس این نظرسنجی، «سیندرلا» با کسب آرای ۲۶ درصد از شرکت‌کنندگان، محبوب‌ترین قصه‌ی پریان در نظرسنجی از والدین بریتانیایی اعلام شد و جایگاه نخست این رتبه‌بندی را از آن خود کرد....