سیاوش

سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان
«سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان» بازنویسی خلاق از دو تراژدی شاهنامه فردوسی: کشته شدن سهراب به دست رستم و کشته شدن سیاوش به دست افراسیاب است.  داستان رستم و سهراب با ازدواج رستم و تهمینه و رفتن رستم به ایران و سپس به دنیا آمدن سهراب شروع می شود. سهراب به دنبال پدر و تبارش است. برای پیدا کردن پدر و...
مجموعه داستان‌های شاهنامه
شاید یکی از اسرار ماندگاری شاهنامه فردوسی جنبه قوی داستانی و داستان های متعدد آن باشد. مجموعه داستان‌های شاهنامه مجموعه‌ایست که برخی از این داستان‌ها را با محور قراردادن شخصیت‌های شاهنامه بازنویسی کرده است. برخی از این داستان‌ها عبارتند از: فریدون، منوچهر، رودابه، رستم، گیو، بیژن، اسفندیار، سهراب،...