شاعر نوجوان

گفت‌وگو با مهدی مرادی شاعر شعر نوجوان
یک شاعر، چند شعر مهدی مرادی گفت‌وگوی محمدهادی محمدی با مهدی مرادی «دست من به چشمه‌سارها نمی‌رسد دورم از تمام جویبارها خیره می‌شوم به بطریِ زلال آب معدنی» سروده‌ای که سه بند است. اما جدای از بافت شعری آن، دنیایی معنا در آن خوابیده است. آیا می‌توانیم شما را شاعری معناگرا با نگرش اجتماعی بنامیم؟...