نوشته‌های مرتبط با: شب های بخارا

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شب های بخارا» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش‌های عروسکی برگزار می شود

شب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش‌های عروسکی برگزار می شود

«شب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش‌های عروسکی» که از سلسله برنامه‌های فرهنگی «شب‌های بخارا» است به همت مجله فرهنگی- هنری «بخارا» برگزار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...