راهنمای اجرای کارگاه قصه گویی

چگونه یک قصه گو شویم؟
صفحات فرعی
 قصه گویی یک بازی است، هنگامی که با عروسک ها بازی می کنید، وانمود می کنید که آن ها سخن می گویند، راه می روند و فعالیت می کنند. هنگام بازی، ممکن است که داستان جنگ بین سربازان را روایت کنید...
هنگام قصه گویی چه باید بکنیم؟
صفحات فرعی
هنگام قصه گویی این نکته ها را رعایت کنید: گوشه ای از اتاق را انتخاب کنید که کودکان بتوانند از آن جا مراسم قصه گویی را بشنوند و ببینند. یا در برابر آن ها بایستید و یا کنار آن ها بنشینید. پیش...
کودکان را به قصه گویی تشویق کنیم
صفحات فرعی
 قصه گویی کودکان بیشتر ادامه منطقی قصه گویی به وسیله بزرگسالان است. زیرا کودکان می آموزند با الگو گرفتن از بزرگسالان قصه بگویند و ارزش قصه گویی شفاهی را بشناسند.  کودکان با قصه گفتن،...
واکنش های کودکان به قصه گویی را بسنجیم
صفحات فرعی
 کودکان ممکن است واکنش های احساسی نسبت به خود قصه،‌تفسیرهایی که از آن می شود یا عناصر گوناگون ادبی درون قصه از خود نشان دهند. واکنش ها ممکن است تنها در حد اشاره های سر و صورت باشد یا ارتباط...
کاشتن دانه ی آموزش
صفحات فرعی
جنبش کتابخانه ی خانگی زیمبابوه در سال ۱۹۷۹ در حراره از سوی دو زن که پایه گذار خدمات کتابخانه ی کودکان بودند، آغاز شد. این دو زن کتابخانه های کوچکی در خانه های خود تشکیل داده اند و مادر یا عضو دیگری...
سخن آغازین درباره کارگاه قصه گویی
صفحات فرعی
قصه گویی قدیمی ترین شکل ادبیات است. در روزگاران کهن، تاریخ، سنت ها، مذهب، آداب، قهرمانی ها و در واقع غرور قومی به وسیله‌ی قصه‌گوها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. قصه گو از گذشته، ماجراهای قهرمانان...
صفحات فرعی
برگردان نوشین گرشاسبییک راوی: باور دارم، تخیل از علم نیرومند‌تر است افسانه‌ از تاریخ و رؤیا از واقعیت. امید همیشه بر تجربه پیروز می‌شود خنده درمان غم و اندوه است و عشق از مرگ...
چگونه قصه مناسب را انتخاب کنیم؟
صفحات فرعی
مهم ترین عامل در گزینش داستان لذت آفرین بودن آن است. گویندگان داستان باید از زمانی که برای قصه گویی صرف می کنند لذت ببرند و قصه ها را با دلبستگی و علاقه بازگویند. قصه گو ها باید از موضوع های...
اهمیت قصه گویی در چیست؟
صفحات فرعی
هنر باستانی قصه گویی شفاهی این ارزش را دارد که برای یادگیری آن تلاش شود. زیرا هم برای گوینده و هم شنونده لذت آفرین است. این اصل هم در مورد قصه گوی بزرگسال صادق است هم کودک. برانگیختن کودکان به...
آماده سازی قصه برای بازگو کردن
صفحات فرعی
قصه گویی به از بر کردن نیای ندارد اما نیازمند آمادگی است. برداشتن چند گام شما را در آماده کردن زمینه ای برای یک تجربه لذت بخش یاری می رساند. این پیشنهادهای یک قصه گوی ماهر است: قصه را سه...

پرسش و پاسخ