کتاب الکترونیکی

در این بخش علاوه بر معرفی کوتاهی بر کتاب‌ها، نسخه الکترونیکی آن‌ها نیز قرار داده شده است. کتاب الکترونیکی یا Ebook، کتابهایی هستند که به شکل پرونده‌های دیجیتال تولید و خوانده می‌شوند.

آشنایی با بحران‌زدگی در کودکان
نویسنده:
زهرا قایینی
سال انتشار:
۱۳۹۶
دانستنی‌های زیست محیطی برای همه
نویسنده:
فاطمه یاراحمدی و همکاران
سال انتشار:
بی تا
کتاب کودک و نوجوان: قصه گفتن به کمک حس لامسه (کتاب الکترونیکی)
نویسنده:
Tactile Book Advancement Group
http://www.tactilebooks.org
سال انتشار:
۱۳۹۱
شارون محیط زیست را پیدا می کند
نویسنده:
تام هاوکینز
Tom Hawkins
سال انتشار:
۱۳۹۱
دانلود کتاب دانستنی های محیط زیستی برای زنان روستایی
نویسنده:
فاطمه یاراحمدی و همکاران
سال انتشار:
بی‌تا
دانلود کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای زنان
نویسنده:
فاطمه یاراحمدی و همکاران
سال انتشار:
بی‌تا
دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران - کتاب اول: آب
نویسنده:
فاطمه یاراحمدی و همکاران
سال انتشار:
بی‌تا

عضویت در کانال تلگرام