کتاب الکترونیکی

در این بخش علاوه بر معرفی کوتاهی بر کتاب‌ها، نسخه الکترونیکی آن‌ها نیز قرار داده شده است. کتاب الکترونیکی یا Ebook، کتابهایی هستند که به شکل پرونده‌های دیجیتال تولید و خوانده می‌شوند.