آزمون اجرایی مربیان آموزش خلاق کودکان کار و خیابان

 اولین آزمون اجرایی مربیان آموزش خلاق به کودکان کار و خیابان، ۹ شهریور با حضور افسانه اشرفی سرپرست پروژه و با نظارت عاطفه سلیانی، فریبا سلیمی و نیوشا فدایی در خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار شد. در این آزمون، مربیان که بر حسب نوع کارشان به چهار گروه پیش دبستان، سال اول دبستان، سال‌های دوم و سوم و سال‌های پایان دبستان تقسیم شده بودند، طرح برنامه‌ریزی آموزشی خود را در دروس علوم، فارسی، جغرافی، اجتماعی و ریاضی بر اساس کتاب‌های فارسی‌آموز، به شکل مکتوب ارائه دادند. نرگس پرجرأت - یکی از مربیان داوطلب کار با کودکان کار و خیابان- در توضیح طرح خود، به شیوه‌های خلاق آموزش الفبا ودیکته‌نویسی اشاره کرد و گفت: در کلاس، دیکته گفتن بچه‌ها به یکدیگر را تجربه کردم . بچه‌ها از یکدیگر، بیشتر و بهتر می‌آموزند. اگر این آموزش تحت نظر مربی باشد نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. از دیگر طرح‌های آموزشی مربیان برای آموزش بهتر کلمات فارسی، آموزش تصویری واژه‌ها و تقویت شناخت دیداری کودکان بود. در مرحله دوم این آزمون قرار است سرپرست، ناظران و آموزشگر این پروژه تا پایان دی ‌ماه به مراکز کار مربیان بروند و نتایج عملی کارمستقیم آن‌ها با کودکان را از نزدیک بررسی ‌کنند. پروژه‌ی آموزش خلاق برای کودکان کار از تیرماه ۱۳۸۵، در مؤسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با هدف آموزش با روش‌های خلاق به کودکان آسیب‌پذیر آغاز شد و تابستان امسال مربیان ۶ مرکز از مراکز حامی کودکان کار و خیابان را تحت پوشش آموزش قرار داد.
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۰۷-۰۱ ۱۵:۵۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما