آیا صبحانه خوردن کودکان را باهوش می کند؟

آیا صبحانه خوردن کودکان را باهوش می کند؟

دانشمندان می گویند کودکانی که به طور مرتب و روزانه صبحانه می خورند، در تست هوش، نمره های بهتری دریافت می کنند. 

این یکی از نخستین پژوهش هایی است که بر روی ارتباط هوش IQ  با صبحانه خوردن در کودکان انجام شده است. در این پژوهش، دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا ۱۲۶۹ کودک ۶ ساله چینی را مورد ارزیابی قرار دادند. 

در کشور چین، به صبحانه خوردن اهمیت بسیاری داده می شود و نتیجه این بررسی نیز نشان داد که کودکانی که صبحانه خوردن در برنامه روزانه آن ها جای دارد، باهوش تر از کودکان دیگر هستند. نتیجه به این ترتیب به دست آمد که کودکانی که صبحانه نمی خوردند، در مجموع در تست IQ ، ۴/۶ امتیاز کمتر از کودکان با برنامه منظم خوردن صبحانه به دست آورند.  

دانشمندانی که در این بررسی همکاری کردند، در مقاله خود به این نکته اشاره کرده اند که عادت های غذایی و سبک زندگی در کودکی انسان شکل می گیرند و در تمام عمر با او همراه خواهند شد. آن ها نوشته اند که خوردن صبحانه نیز از همین قانون پیروی می کند. هرچه خوردن صبحانه نامنظم تر باشد، تمایل به رفتارهای ناسالم مانند مصرف الکل، ورزش نکردن و سیگار کشیدن در فرد بیشتر می شود.

این پژوهشگران می گویند خوردن صبحانه برای رشد مغز یک کودک ۶ ساله بسیار ضروری است. خوردن صبحانه به مغز خوراک می رساند. همچنین خوردن صبحانه با دیگر اعضای خانواده مانند پدر و مادر، نیز می تواند به رشد مهارت های اجتماعی کودکان کمک کند. افزون بر این کودکان در گفت و گوهای هنگام خوردن صبحانه، واژگان بیشتری می آموزند و مهارت های درک مطلب خود را تقویت می کنند. 

این دانشمندان پیشنهاد کرده اند که مدرسه ها می توانند با به تاخیر انداختن ساعت شروع مدرسه و یا فراهم کردن امکان خوردن صبحانه در مدرسه به ترویج فرهنگ صبحانه خوردن در میان کودکان کمک کنند. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۱۱-۲۱ ۱۲:۳۹
متن سفارشی:

دیدگاه ها

ای کاش در نظام آموزشی ما این مسئله مهم را مد نظر قرار میدادندوساعت شروع مدارس را تغییر میدادند


ديدگاه شما