"امپراطور سیب زمینی چهارم" به ترکیه سفر کرد!

 "امپراطور سیب زمینی چهارم" به ترکیه سفر کرد!

  داستان فانتزی امپراطور سیب زمینی چهارم، نوشته محمدهادی محمدی، به زبان ترکی استانبولی در ترکیه چاپ و منتشر شد. 

veysel basic ترجمه کتاب به زبان ترکی را انجام داده و seda Civan تصویرگری آن را برعهده داشته است. انتشارات kelime yayinlari  در ترکیه نیز کتاب را منتشر کرده است.

 امپراطور، سیب زمینی چهارم، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰، از سوی نشر قطره و با تصویرگری هومن مرتضوی چاپ شد و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. نشر چیستا بار دیگر این کتاب را در سال ۱۳۸۲ چاپ و منتشر کرد.

امپراطور سیب زمینی چهارم داستان نبرد نیروهای آشپزخانه ای با نیروهای کثیفی است که سرگرم نابودی زیست بوم ما هستند. امپراطور هم در این نبرد قهرمانانه، فرمانده نیروهای آشپزخانه است. کتاب امپراطور سیب زمینی چهارم، در سال ۱۹۹۴ در فهرست افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان قرار گرفت.  

راهنما

عضویت در کانال تلگرام