انتشارات پیک ادبیات

انتشارات پیک ادبیات

انتشارات پیک ادبیات با سرپرستی فاطمه جمالی از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در زمینه ادبیات کودک ونوجوان آغاز کرده است.

راهنما
ایمیل: 
peykeadabiat@yahoo.com
نشانی: 
خیابان انقلاب - خیابان دروازه فروردین - بعد از خیابان شهدای ژاندارمری - شماره ۲۹۴
تلفن: 
۶۶۴۱۳۸۲۴ - ۶۶۴۷۵۲۰۴

ديدگاه شما