بازی هفت سنگ

بازی هفت سنگ

هفت سنگ نام یک بازی سنتی و محلی ایرانی است. امکانات لازم برای این بازی، هفت عدد سنگ صاف و تخت و یک توپ هفت‌سنگ (شبیه توپ تنیس) است. بازیکنان در قالب دو تیم پنج یا شش نفره تقسیم می‌شوند.

هر هفت عدد سنگ از بزرگ به کوچک روی هم چیده می شوند.  وقتی که سنگ‌ها چیده شدند یکی از گروه‌ها به عنوان پرتاب‌کننده بازی را شروع می‌کند. شروع بازی به این ترتیب است که باید از فاصله نسبتاً دور توپ را به طرف سنگ‌ها بیندازند. گروهی که توپ را پرتاب می‌کند باید سعی کند که کمترین مقدار سنگ را بیندازد چون در این صورت راحت‌تر می‌تواند بازی را تمام کند. وظیفه گروه دوم هم این است که نگذارد تیم پرتاب‌کننده سنگ‌های ریخته شده را دوباره روی هم بچیند و باید با توپ به آن ها بزند.

هر کدام از بازیکنان تیم مهاجم که توپ به او برخورد کند از جریان بازی کنار می‌رود. و به این ترتیب اگر هیچ کدام باقی نمانند بازی به نفع تیم مدافع و اگر سنگ‌ها روی هم چیده بشوند بازی به نفع تیم مهاجم تمام می‌شود.

اهداف کلی:

ایجاد روحیه همکاری،تقویت ومهارت در نشانه گیری و بهبود سرعت

اهداف جزیی:

تقویت روحیه ایثار گری،ایجاد رقابت سالم و نمرکز هواس

نتیجه بازی: این بازی گروهی است و باعت رشد ونمو و افزایش عکس العمل های کودک را به همراه دارد. همچنین مفاهیمی نظیر رهبری، شکست، پیروزی وهمکاری آشنا می شوند. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۸-۰۸ ۱۱:۳۱
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما