بزرگ ترین نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان روستایی کشور

گروه هنری "حجم سبز"، نمایشگاهی از نقاشی های برگزیده از میان بیش تر از ۵۰۰۰ اثر از کودکان و نوجوانان روستایی کشور در شهر شیرگاه (سوادکوه مازندران)، برگزار می کند.

این نمایشگاه در روز جمعه ۱۶ مرداد از ساعت ۹ تا ۱۹، در "مجتمع فرهنگی گردشگری سد سنبل رود"، واقع در شهر شیرگاه برپاست. یک کارگاه آموزشی نقاشی و یک همایش نیز در کنار نمایشگاه برگزار می شوند.
نشانی:
کیلومتر ۵ جاده شیرگاه به بابل (جاده بابل کنار)،  مجتمع فرهنگی گردشگری سد سنبل رود.
برای بیشتر دانستن به نشانی www.hajmesabz.com سر بزنید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۵-۰۴ ۱۶:۴۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما