بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا
در باغ خانه‌ی ما

چشم‌ها را باز کردند
با خنده ناز کردند

بنفشه دسته دسته
کنار جو نشسته

در روز آفتابی
در آسمان آبی

پرنده‌ی خوش آوراز
پر زد و کرد پرواز

بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

 پروین دولت آبادی

درباره پروین دولت‌آبادی بیشتر بخوانید

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۰۸
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
پروین دولت آبادی
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام