جایزه کتاب های کودکان جین آدامز

The Jane Addams Children's Book Awards
جایزه کتاب های کودکان جین آدامز

جایزه ی جیمز آدامز به کتاب هایی اهدا می شود که در طول یک سال گذشته منتشر شده باشند و به طور موثر صلح، عدالت اجتماعی و وحدت جهانی و برابری جنسی و نژادی را ترویج می کنند و از معیارهای متداول برتری در کتاب های ادبی برخوردار باشند.

از سال ۱۹۹۳ کتاب های تصویری نیز می توانند این جایزه را دریافت کنند و افزون بر کتاب های برنده جایزه، کتاب هایی نیز به عنوان برنده افتخاری (honored books) معرفی می شوند. نویسندگان وتصویرگران برنده جایزه و کتاب های برنده افتخاری، گواهی نامه و جایزه نقدی دریافت می کنند.
جین آدامز، دومین زنی است که جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده است. او زنی اهل آمریکا زاده شده در سال ۱۸۶۰ بود که به سبب کوشش هایش در ترویج صلح و اصلاحات اجتماعی پر آوازه شد.
آدامز در سال ۱۹۱۵ به عنوان نخستین رئیس انجمن بین المللی زنان برای صلح و آزادی (WILPF) که یک نهاد تازه تاسیس بود، برگزیده شد. انجمن صلح جین آدامز، به عنوان بخش آموزشی انجمن بین المللی زنان برای صلح و آزادی فعالیت می کند و از سال ۱۹۳۵ جایزه کتاب های کودکان جین آدامز را به صورت سالانه اهدا می کند.
از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۲ برندگان در ماه سپتامبر در زاد روز جین آدامز معرفی می شدند. اما از سال ۲۰۰۳ تاکنون برندگان این جایزه ترویج صلح و ادبیات در روز ۲۸ آوریل، روز پایه گذاری انجمن بین المللی زنان برای صلح و آزادی، معرفی می شوند. جایزه های برندگان نیز هر سال در جشنی عمومی در سومین آدینه ماه اکتبر اهدا می شود. 
 

راهنما

ديدگاه شما