به خاطر خروسه - شکوه قاسم‌نیا

به خاطر خروسه - شکوه قاسم‌نیا
نویسنده: 
شکوه قاسم نیا
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

خروسه اومد نگام کرد
نگاه به کفش پام کرد
کاکلشو تکون داد
قوقولی قوقو صدام کرد

کفشامو زود پوشیدم
تا مدرسه دویدم
به خاطر خروسه
من سر وقت رسیدم

شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی»

لینک خرید کتاب دامن چین چینی 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام