خونه‌ی شیرین - شکوه قاسم‌نیا

خونه‌ی شیرین - شکوه قاسم نیا
نویسنده: 
شکوه قاسم نیا
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

این خونه رو کی ساخته؟
زنبور زیبا ساخته

گوشه به گوشه شو با
شیره ی گل ها ساخته

چه خونه‌ی قشنگی
به که چه قدر شیرینه

راستی که این، بهترین
خونه‌ی رو زمینه

 شکوه قاسم‌نیا از کتاب دامن چین‌چینی 
خرید کتاب دامن چین‌چینی 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام