سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف
نویسنده: 
عباس یمینی شریف
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

سبزی بیار سیر بیار
سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن
در وسط سفره گذار

وقتی که گوید آن عمو
آی سمنو آی سمنو

صداش بزن بیاد جلو
کاسه بده بخر از او

ماهی و آرد و آب و شیر
سبزه و گل نون و پنیر

شمع و گلاب خوب بیار
هر چه که لازمه بیار

سفره بینداز به زمین
تمام چیز هفت سین

ظرف به ظرف پیش هم
درست و پاکیزه بچین

تا به خوشی سال دگر
به شادی و بی دردسر

آسوده زندگی کنی
از غم و غصه بی خبر

عباس یمینی شریف
تصویرگر: راشین خیریه

درباره عباس یمینی شریف بیشتر بخوانید

راهنما

عضویت در کانال تلگرام