شعر رنگ سبز - جعفر ابراهیمی

شعر رنگ سبز - جعفر ابراهیمی
نویسنده: 
جعفر ابراهیمی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

من رنگ سبزم
برگ درختم
گاهی لباسم
بر بند رختم

من سبز هستم
رنگ بهارم
هم پیش گل‌ها
هم پیش خارم

من رنگ گوجه
رنگ خیارم
من رنگ برگم
رنگ بهارم

جعفر ابراهیمی از کتاب الک دولک یه آدمک

راهنما
دسته‌ها: 
پدیدآورندگان: 

عضویت در کانال تلگرام