شعر زیر آفتاب - جعفر ابراهیمی

زیر آفتاب - جعفر ابراهیمی
نویسنده: 
جعفر ابراهیمی

رو برگ شاخه ی گل
شاپرکی نشسته

نشسته زیر آفتاب
دو تا بال هاشو بسته

بال های رنگارنگش
رو برگ گل، قشنگه

انگار که روی بال هاش
هزار هزار تا رنگه

سفید و سبز و آبی
بنفش و قرمز و زرذ

تا دست زدم به بالش
شاپرکه فرار کرد

صداش زدم نیومد
پر زد و زود هوا رفت

تو آسمون ها پر زد
نفهیمدم کجا رفت

نوشته جعفر ابراهیمی از کتاب الک و دولک یه آدمک

راهنما
دسته‌ها: 
پدیدآورندگان: 

عضویت در کانال تلگرام