شعر پاییز

شعر پاییز

شعر پاییز از افسانه شعبان‌نژاد

پاییز که از راه رسید
رفت توی باغ و گل چید

پرستوها تا دیدنش پریدند
ابرا یواش
روی زمین چکیدند

پاییز دوید و رفت کنار گل‌ها
آهسته گفت: «لالایی لایی لالا»

گل‌ها همه خوابیدند
خواب بهارو دیدند

سروده‌ی افسانه شعبان نژاد از کتاب گرپ گرپ

شعر «باد و پیراهن من» سروده‌ی افسانه شعبان نژاد

راهنما

عضویت در کانال تلگرام