فعالیتی برای مهارت گروه بندی

فعالیتی برای مهارت گروه بندی

در این نمونه، فعالیت پژوهشی با طرح یک پرسش به روش میدانی با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه همراه با شیوه ی مطالعه ی انفرادی (یا مشارکتی به کمک اعضای خانواده) در یک جامعه ی آماری مشخص (خانواده، خانواده ی نزدیکان و...) انجام می گیرد. پس از گردآوری اطلاعات مورد نیاز، شیوه ی طبقه بندی و ذخیره ی آن ها به دانش آموزان آموزش داده می شود. آن ها می آموزند که برای دستیابی به واقعیت و سنجش داده های ذهنی خود باید جست و جو کنند. (در مورد رنگ مورد علاقه ی خانواده با آن ها گفت و گو کنند) و از طریق منابع ارتباطی اطلاعات مشابه و مناسبی را فراهم آورند و برای گردآوری اطلاعات بیشتر نیاز به زمان بیشتری دارند.

 • آموزگار از دانش آموزان کلاس اول می خواهد که درباره ی خانواده ی خود حرف بزنند. چند خواهر و برادر کوچک تر یا بزرگ تر دارند؟ پدر بزرگ یا مادر بزرگ و عمه، خاله، دایی و خاله زاده دارند... یا نه؟

  • بعد از آن که به نوبت پاسخ دادند، از آن ها در مورد رنگ مورد علاقه ی پدر و مادرشان می پرسد. آن ها رنگ هایی را نام می برند. آموزگار می پرسد آیا مطمئن هستند که پدر و مادرشان این رنگ ها را دوست دارند؟ برخی اظهار اطمینان می کنند و گروهی ساکت می مانند.
  • آموزگار از آن ها می خواهد نام رنگ مورد علاقه ی پدر، مادر، خواهر و برادرشان را از خود آن ها بپرسند و با مدادی به رنگ مورد علاقه ی هر یک از آن ها یک گل، جانور، خانه یا هر شکل دیگری که دوست دارند نقاشی کنند و بیاورند و یک هفته برای انجام این کار به کلاس وقت می دهد.
  • وقتی بچه ها کارهای شان را به کلاس آوردند، آموزگار از آن ها می خواهد درباره ی کار خودشان حرف بزنند و خودش نیز سوال هایی مطرح می کند، مثلا چرا برای رنگ مورد علاقه ی مادرت خانه کشیدی؟ یا چرا برای خواهرت گل؟ و...
  • بعد از شنیدن صحبت های بچه ها از آن ها می خواهد روزنامه ها و مجله ها و آلبوم هایی را که در خانه دارند به دقت ورق بزنند و عکس هایی را که به رنگ مورد علاقه ی پدر، مادر، خواهر و...  است، انتخاب کنند و به کلاس بیاورند، عکس ها را نشان دهند و درباره ی آن ها صحبت کنند.
  • سپس آموزگار به آن ها می آموزد چگونه نقاشی های خود و عکس هایی را که در آلبوم ها و مجله ها انتخاب کرده اند، مرتب کنند (بر پایه ی رنگ های مورد علاقه خود یا اعضای خانواده) مجموعه یا آلبوم های نقاشی و عکس ها توسط هر دانش آموز تهیه می شود.
  • در پایان، آموزگار از دانش آموزان می خواهد همین فعالیت را درباره ی خانواده ی دایی ها، عمه ها، خاله ها و... انجام دهند و کار خود را به  شکل مجموعه و آلبوم های مختلف نگه دارند.
  •  
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۹-۱۴ ۰۱:۴۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب "روش پژوهش برای کودکان دبستانی" نوشته ی نسرین دخت عماد خراسانی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.