لالایی بشرویه ای

لالایی بشرویه ای

متن لالایی :

هی   لالا آردش بیزم ( پاک کنم )،

پسرم رفته هیزم،

توگی (نان محلی ) یش (برایش ) بپزم،

وخته ( وقتی ) بی ( آمد ) یه بخواره (بخورد )

 

گردآورنده از بشرویه خراسان: سهراب شکیبا

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۲-۲۲ ۰۸:۴۵
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص۶۲ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما