لالایی بهشری

لالایی بهشری
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

لالالالا (کودکم)را خواب گرفته

دشت و صحرا را آب گرفته

دشمنانش را تب گرفته

لالالالا دردانه من

گریه نکن هنگام غروب است

پدرت دارد گاو می دوشد

مادرت دارد برنج را می شوید

آقا دائی ات مهمان توست

امشب هست و فردا می رود ......

راهنما

عضویت در کانال تلگرام