لیلی ایمن از پایه گذاران شورای کتاب کودک درگذشت

لیلی ایمن از پایه گذاران شورای کتاب کودک درگذشت

خانم لیلی ایمن ( آهی ) یکی دیگر از برجسته ترین زنان روشنگر ایران در یک سده گذشته درگذشت. او بزرگ بود، زیرا همراه با زنان و مردان دیگر چون ثمینه باغچه بان، معصومه سهراب، یحیی مافی، توران میرهادی، توران اشتیاقی و ...از معماران نهاد کودکی در ایران هستند.

نام لیلی ایمن درخشان است، زیرا نظریه پرداز آموزش و پرورش و ادبیات کودکان بود. به راستی او یک استاد مسلم علوم تربیتی بود. دل در گرو پیشرفت کودکان و زنان سرزمین خود داشت و همواره چه زمانی که در ایران بود و چه زمانی که پس از انقلاب در بیرون از ایران زیست، یک لحظه از فکر به سرنوشت و آینده کودکان این سرزمین دور نبود و نماند. شورای کتاب کودک و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و بسیاری از موسسه های حوزه فرهنگ کودکی یار و یاور بزرگی را از دست دادند. بهروزی همه کودکان جهان بزرگ ترین آرزوی او بود که همواره در راه این آرزو کوشید. در این زمانه ناسازگار، با ادامه راه او و دیگر معماران نهاد کودکی در ایران آینده بهتری برای کودکان ایران بسازیم.

آشنایی بیشتر با لیلی ایمن (آهی)

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۰۶-۱۶ ۱۷:۰۶
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما