موریس سنداک

سخن موریس سنداک درباره کتاب کودکان

تو نمی‌توانی برای کودکان بنویسی، زیرا آن ها بسیار پیچیده‌اند. تو تنها می‌توانی کتاب‌هایی بنویسی که برای آن‌ها جالب باشد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۱۸:۱۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما