موریس سنداک

موریس سنداک

تو نمی توانی برای کودکان بنویسی، زیرا آن ها بسیار پیچیده اند. تو تنها می توانی کتاب هایی بنویسی که برای آن ها جالب باشد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام