موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا )

موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا )

پدیده کودکان در شرایط دشوار در شکل های کودکان کار و خیابان ،کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست در جامعه نمود دارد. پدیده فوق دارای ابعاد جهانی بوده و کشورهای بسیاری دچار این پدیده شوم میباشند. موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا ) موسسه ای است خیریه، غیردولتی و مستقل که در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه بر پایه بهبود ارتقاء کیفیت زندگی کودکان نیازمند حمایت های ویژه نظیر کودکان کار و خیابان و کودکانی که فقر و خشونت خانوادگی را تجربه می کنند از طریق تأمین فرصت های آموزشی و بهداشتی بنیاد نهاده شده است.

این موسسه فعالیت خود را ابتدا در منطقه محروم مشکین دشت استان البرز آغاز نمود و بعد از آن در شهر ری و منطقه ۱۹ تهران که از محرومترین مناطق استان تهران می باشند، به فعالیت خویش ادامه داده است. موسسه ایلیا از بدو تاسیس تا کنون توانسته است بیش از ۶۰۰ کودک و همچنین خانواده های کودکان نیازمند حمایت های ویژه را تحت پوشش و حمایت خود قرار دهد. اگر چه در ایران سازمانها و موسسه های بسیاری وجود دارد که سرپرستی و حمایت کودکان را پذیرفته اند و عملکرد ارزشمندی نیز دارند با این حال آنچه موسسه ایلیا را از سایر موسسات مشابه متمایز میسازد توجه ویژه به علت پایداری چرخه فقر درکودکان و همچنین آسیبهای اجتماعی ناشی از عدم برخورداری از آموزش و فرصتهای تحصیلی و نیز مهارت آموزی است.

راهنما
نشانی: 
تهران ، نعمت آباد، خیابان سهیل (خلازیل)، شهرک بخارایی، خیابان شهید ده ده ، خیابان شهید عبدی، جنب ورزشگاه شهید باکری
تلفن: 
۵۵۹۰۷۱۳۹

ديدگاه شما