نشست تخصصی شعر کودک در شورای کتاب کودک

 گروه آموزش با همکاری گروه بررسی شعر شورای کتاب کودک، نخستین نشست تخصصی در سال ۹۰ را برگزار می کند.

این نشست "عناصری که استعاره شعر کودک را مخدوش می کند" نام دارد و در تاریخ چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۰ از ساعت ۱۶:۳۰ تا  ۱۸:۳۰ در کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک برگزار می شود. در این نشست علی اصغر ارجی، استاد یار، مدرس و پژوهشگر ادبیات دستاورد های پژوهشی خود را در  این زمینه مطرح می کنند. ورود برای همه علاقه مندان آزاد است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۲-۲۱ ۱۵:۰۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.