نمایش آثار هنرمندان کوچک با نیازهای ویژه!

نمایش آثار هنرمندان کوچک با نیازهای ویژه!

کارهای دستی و نقاشی‌های کودکان نابینا، ناشنوا و دارای اختلال ذهنی، در نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه، به نمایش در آمد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۱۰-۰۱ ۲۰:۰۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما