نوجوانان آمریکایی یاری گر همسالان سودانی

تابستان برای کودکان و  نوجوانان زمان بازی است و استراحت و شاید کمی هم آموزش و رفتن به کلاس های گوناگون.

اما گروهی از دانش آموزان نوجوان آمریکایی امسال تابستان را به گونه ای متفاوت سپری می کنند. این دانش آموزان مدتی است در برنامه ای به نام « تنها با چند سنت دنیا را دگرگون کن» همکاری می کنند تا به همسالان خود در دارفور سودان که با یک بحران بزرگ انسانی در سرزمین شان روبرو هستند کمک کنند. کودکان و نوجوانانی که در وضعی بسیار دشوار در گرسنگی و به دور ازهرگونه امکانات آموزشی و پزشکی روزگار می گذرانند.
 این بشردوستان نوجوان با شرکت و سخنرانی در نشست ها و گردهمایی هایی که در آمریکا برای کمک به ساکنان بحران زده دارفور برگزار می شود و یا با نوشتن نامه به فعالان حقوق بشر و جمع آوری کمک های مالی تاکنون توانسته اند هزینه ساخت دو مدرسه را در دارفور فراهم کنند.
تلاش های این دانش آموزان تا کنون تحسین بسیاری از کوشندگان حقوق بشر را برانگیخته و آن ها را با این نوجوانان همراه و هم صدا کرده است.
 
«تنها با چند سنت دنیا را دگرگون کن» برنامه ای است با هدف فراهم کردن امکانات آموزشی برای کودکان دارفور. در این برنامه  کودکان و نوجوانان با همکاری هم برنامه ریزی و تلاش می کنند تا از راه های مختلف به این هدف برسند و همزمان مهارت های خود را نیز در این کار گروهی هدف دار بهبود بخشند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۴-۰۸ ۱۱:۳۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما