پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی افراد توان‌یاب

پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی افراد توان‌یاب

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روزجهانی افراد توان‌یاب ۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

روز جهانی افراد توان‌یاب فرصتی برای جهانیان است که همه ساله با همکاری هم برای ممانعت از تبعیض علیه زنان و مردان معلول و نیز تحقّق شمول اجتماعی و توانمندسازی افراد توان‌یاب از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات بکوشند.

دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه‌ی پایدار میان شمول اجتماعی و توسعه، پیوند برقرار می‌کند. وجود چنین پیوندی حیاتی است زیرا افراد توان‌یاب همچنان با (مشکلاتی چون) تبعیض، خشونت، بدنامی و طرد مواجه هستند. این موضوع در مورد اقشار بسیار آسیب‌پذیر اجتماع از جمله مهاجران، پناهندگان و افراد بومی معلول، بیش از همه مصداق دارد. زنان و دختران نیز در معرض فشارهای بسیار هستند. فرصت‌ها از آن‌ها گرفته می‌شود و آنان بیشتر در معرض خطر سوءاستفاده، خشونت و طرد قرار می-گیرند. در نهایت، چالش‌هایی از این دست بر جوامع سایه افکنده‌اند.

در این سال اقدام برای عملیاتی‌سازی دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه‌ی پایدار، پیام یونسکو روشن است. توسعه‌ی پایدار بدون حضور همه‌جانبه‌ی افراد توان‌یاب در همه‌ی ابعاد اجتماع و بدون توجه به نظرهای ایشان و توجه به نقش ایشان در همه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، تحقّق نمی‌یابد.

یونسکو در تلاش است تا برای حمایت از اجرای کنوانسیون سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد توان‌یاب و همچنین تحقّق اهداف توسعه‌ی هزاره، همه‌ی موانع موجود را از میان بردارد. به منظور ساختن جهانی متکثر، آزاد، مشارکت‌محور و دانش-بنیان باید برای تضمین حضور همه‌جانبه‌ی تمام زنان و مردان توان‌یاب در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تلاش کنیم. این تنها راهی است که جوامع ما به معنای واقعی کلمه به جوامعی فراگیر تبدیل خواهند شد.

آموزش باید آغازگر این روند باشد. یونسکو به منظور اجرای هدف چهارم از اهداف توسعۀ هزاره (SGD4) از کشورهای عضو خود حمایت می‌کند. به موجب این هدف، همه‌ی کشورهای عضو نسبت به تضمین دسترسی برابر به همه‌ی مقاطع آموزشی و همچنین به آموزش فنِّی و حرفه‌ای بدون توجه به وضعیت کم‌توانی جسمانی و ذهنی افراد، متعهد می‌شوند.

برای جلب حمایت‌های بیشتر، یونسکو باید حضور پررنگ‌تری (در کشورهای عضو) داشته باشد. در این راستا، باید به اهمیت جایزه‌ی UNESCO/Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah که با هدف توانمندسازی دیجیتال افراد توان‌یاب طراحی شده است، اشاره داشت. امسال، این جایزه به قدردانی از اقدام‌های برجسته‌ی افراد و سازمان‌ها در ترویج دسترسی و شمول اجتماعی افراد توان‌یاب و نیز ارتقای وضعیت معیشتی آنان با استفاده از منابع، فن‌آوری‌ها و راه‌حل‌های دیجیتال، اختصاص یافته است.

یونسکو همچنین به منظور تقویت تربیت بدنی، فعالیت بدنی و ورزش در سراسر جهان، نسبت به بازبینی منشور بین‌المللی تربیت بدنی، فعالیت بدنی و ورزش اقدام کرده است و کشورهای عضو خود را در بازبینی سیاست‌های ملّی تربیت بدنی آن‌ها پشتیبانی می‌کند تا سیاست‌گذاری‌های انجام شده، کودک‌محور، انعطاف‌پذیر و فراگیر باشند و به‌دور از هرگونه تبعیض در خصوص توانمندی‌های افراد انجام شوند.

بر این اساس، ما روز جهانی افراد توان‌یاب را به ترویج اهداف هفده‌گانه‌ی توسعه‌ی پایدار اختصاص می‌دهیم تا در سایه‌ی آن، جهانی را بنا نهیم که همه در آن از شمول اجتماعی و برابری بهره‌مند شوند.


۱. سایت کتابک واژه‌ی «توان‌یاب» را جایگزین واژه‌ی «معلول» در متن کرده است.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۹-۱۳ ۱۵:۲۴
برگردان:
مهرناز پیروزنیک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.