کارگاه محیط زیست شهرداری دبی برای کودکان

کارگاه محیط زیست شهرداری دبی برای کودکان

 شهرداری دبی، برای فرزندان کارمندان شهرداری، کارگاه تابستانی آشنایی با محیط زیست برگزار می کند.

این کارگاه یازده روزه، برای کودکان ١٠ تا ١٤ ساله، که پدر یا مادر یا یکی از خویشاوندان شان در شهرداری دبی کار می کند، برگزار می شود. 

این ششمین کارگاه محیط زیست برای کودکان کارمندان شهرداری دبی است. مدیر بخش محیط زیست شهرداری دبی درباره این کارگاه می گوید، که هدف از این کار، حساس کردن کودکان نسبت به محیط زیست و تقویت مهارت های حفاظت از محیط زیست در آن ها است. او می گوید، سبک کنونی زندگی کودکان و عادت به انجام بازی های رایانه ای، کودکان را از درک لذت بودن در طبیعت و سازگار شدن با آن دور کرده است.  

این برنامه، امیدوار است آگاهی کودکان درباره محیط زیست را بیشتر کند و آن ها را با مسائل مربوط به محیط زیست آشنا کند. شهرداری دبی، تصمیم دارد با اجرای این برنامه، کودکان از زمان تعطیلات تابستانی استفاده کنند و با شرکت در فعالیت های گروهی، روحیه کار داوطلبانه و گروهی را در خود پرورش دهند. 

این برنامه آموزشی، شامل کارگاه های آموزشی گوناگون و سفرهای کوتاه، است. کودکان و نوجوانان در این برنامه ها، با مفهوم  توسعه پایدار و راه های حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده آشنا می شوند. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۲۵ ۱۰:۳۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما