کارگاه های آموزشی "آشنایی با نشریات و چگونگی تهیه آن ها" در نمایشگاه مطبوعات

کارگاه های آموزشی "آشنایی با نشریات و چگونگی تهیه آن ها" در نمایشگاه مطبوعات

 شورای کتاب کودک، کارگاه های آموزشی "آشنایی با نشریات و چگونگی تهیه آن ها" را در نمایشگاه بین المللی مطبوعات برگزار می کند. 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات از تاریخ ۳ تا ۱۰ آبان  در مصلی تهران در حال برگزاری است. گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک، این کارگاه های آموزشی را از ۴ تا ۹ آبان برای دانش آموزان و بازدیدکنندگان کودک و نوجوان برگزار می کند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۸-۰۷ ۱۲:۳۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما