کمک بزرگ به ترویج کتابخوانی برای کودکان خاور میانه

کمک بزرگ به ترویج کتابخوانی برای کودکان خاور میانه

شاخه ملی امارات متحده عربی در دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، یک میلیون فرانک سوییس برای ترویج خواندن در میان کودکان در بحران منطقه خاور میانه و شمال آفریقا اهدا می کند.

این کمک مالی در قالب صندوقی به نام  "صندوق شارجه، IBBY"، اهدا می شود و برای انجام فعالیت های ترویج خواندن در کشورهای بحران زده این منطقه، در طول ۱۰ سال هزینه می شود. شاخه ملی امارات، این صندوق را با همکاری صندوق کودکان در بحران IBBY راه اندازی کرده است. دولت امارات متحده عربی از این صندوق پشتیبانی مالی می کند. 

هدف اصلی این صندوق گسترش فهالیت های دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان برای خدمت به کودکانی است که زندگی شان در اثر جنگ، بلاهای طبیعی و یا ناآرامی های سیاسی، دچار بحران شده است. راه اندازی این صندوق در کنفرانسی در جریان نمایشگاه کتاب شارجه در سال ۲۰۱۲، با حضور شیخه بدور بنت سلطان القاسمی رئیس شاخه ملی IBBY‌در امارات و احمدرضا خیرالدین، رئیس دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، اعلام شد. 

نمایندگان شاخه های کشورهای عربی در دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان و دست اندرکاران ادبیات کودک و هم چنین نمایندگان رسانه ها در این کنفرانس حضور داشتند. بر اساس قراردادی که شاخه ملی امارات و دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان درباره این صندوق امضا کردند، یک کمیته مشورتی برای نظارت بر فعالیت های صندوق تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته را شیخه بدور بنت سلطان القاسمی بر عهده خواهد داشت و رئیس صندوق کودکان در بحران IBBY و چهار فرد دیگر از هر دو طرف در آن شرکت می کنند. 

یکی دیگر از فعالیت های این صندوق، آموزش به کارشناسانی است که در شاخه های ملی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در کشورهای منطقه عضو هستند. این کارشناسان با کودکان کشورهای بی ثبات منطقه مانند افغانستان، نوار غزه، لیبی و سوریه کار ترویج کتابخوانی و کتابدرمانی خواهند کرد. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۶ ۱۱:۴۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما