کودکان حق دارند به زبانی آموزش ببینند که می فهمند

کودکان حق دارند به زبانی آموزش ببینند که می فهمند

۲۱ فوریه روز بین المللی زبان مادری است. شعار امسال این روز بر رابطه ی زبان مادری در کیفیت آموزشی تاکید می کند.
شعار امسال روز بین المللی زبان مادری با توجه به هدف چهارم دستور جلسه طرح توسعه پایدار ۲۰۳۰ انتخاب شده است و بر زبان مناسب در آموزش، که معمولا زبان مادری است، در دوره ی آموزش ابتدایی تاکید می کند. زبان مادری دسترسی به آموزش را برای گروه هایی که به زبان های بومی سخن می گویند، به ویژه برای زنان و دختران، آسان می کند.  

استفاده از زبان مادری در آموزش، کیفیت آموزش را بالا می برد و یادگیری را افزایش می دهد، در آموزش به زبان مادری، تاکید بر درک مطلب و خلاقیت است نه بر حافظه و یادگیری مکانیکی. 

زبان نیرومندترین ابزار برای حفظ و گسترش میراث فرهنگی و معنوی ماست. هر فعالیتی برای گسترش زبان مادری نه تنها به تنوع زبانی و استفاده از سیستم های آموزشی چند زبانه منجر خواهد شد، بلکه آگاهی درباره ی سنت های زبانی و فرهنگی و همبستگی بر پایه ی تفاهم، مدارا و گفت وگو را افزایش می دهد. روز زبان مادری نخستین بار در سال ۱۹۹۹ در کنفرانس عمومی یونسکو مطرح شد و از سال ۲۰۰۰ بیست و یکم فوریه روز بین المللی زبان مادری جشن گرفته می شود. در ۲۱ فوریه ی سال ۱۹۵۲ چندین دانشجوی دانشگاه داکا، برای برخورداری از حق استفاده از زبان مادری شان راه‌پیمایی کردند، که پلیس پاکستان آن‌ها را به خاک و خون کشید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۲-۰۲ ۱۴:۵۸
برگردان:
شبنم عیوضی
متن سفارشی:

ديدگاه شما