کودکان و مادر بزرگ و پدر بزرگ های عضو کتابخانه به یگدیگر نامه می نویسند

کودکان و مادر بزرگ و پدر بزرگ های عضو کتابخانه به یگدیگر نامه می نویسند

کتابخانه بارتلت در شهر کوچکی با همین نام در ایالت ایلینویز آمریکا، بازدید کنندگان کوچک و کهنسال کتابخانه را به یکدیگر پیوند می دهد.

پیوندی از راه کتاب خواندن و نامه نوشتن. در برنامه ای که این کتابخانه از ماه فوریه ۲۰۱۲ (بهمن ۹۰) آغاز کرده اعضای کهنسال کتابخانه و کودکان عضو آن، یک کتاب مشترک را می خوانند و درباره آن چه در کتاب خوانده اند به یکدیگر نامه می نویسند. 

تاکنون نزدیک به ۵۰ نفر از اعضای کتابخانه به این طرح پیوسته اند و آن را اجرا می کنند. همه هزینه های اجرای این طرح را خود کتابخانه بر عهده دارد و به گفته یکی از کتابداران آن، دیگر کتابخانه های منطقه نیز از این طرح استقبال کرده اند و تصمیم دارند که آن را اجرا کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۸-۰۷ ۰۹:۲۶
برگردان:
گروه مترجمان کتابک
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام