کوله پشتی قصه ها در کلاس درس

کوله پشتی قصه ها در کلاس درس

"کوله پشتی قصه ها" یکی از برنامه های اداره آموزش و پرورش دوره پایه ایالت ژنو در سوئیس است. از سال تحصیلی ۲۰۰۷ میلادی، دانش آموزان  کلاس های اول تا چهارم دوره پایه (چهار تا هشت سال) می توانند در این برنامه شرکت کنند. 

به این ترتیب دانش آموزان می توانند در خانه و همراه با پدر و مادرهای شان، داستانی را به زبان فرانسه و همچنین به زبان رایج در خانه، بخوانند و یا به آن گوش فرا دهند. هدف از اجرای این طرح علاقه مند کردن کودکان به مطالعه و تشویق آن ها به  کتابخوانی است.         

به نوبت و به مدت سه تا چهار روز، دانش آموزان هر کلاس می توانند کوله پشتی ای را به خانه ببرند. کودکان یک زبانه، می توانند کتاب داستان دو زبانه ای را به دلخواه انتخاب کنند. 

این کوله پشتی حاوی وسایل زیر است:

  • یک کتاب داستان دو زبانه برای کودکان
  • یک سی دی کتاب داستان  در زبان های مختلف
  • یک بازی در ارتباط با کتاب داستان برای تمام خانواده
  • یک هدیه غیره منتظره (Surprise) در ارتباط با کتاب داستان
  • یک واژه نامه برای واژه های کلیدی کتاب داستان به زبان اصلی خانواده      

پیش از اجرا طرح "کوله پشتی قصه ها"، درباره آن  با والدین صحبت می شود. برای نمونه در جلسه آغاز سال تحصیلی  و یا در طی یک شب ویژه. والدین می توانند در آماده کردن محتوای این کوله پشتی ها شرکت کنند. افزون بر آن  والدین می توانند در تکمیل ترجمه داستان کتاب ها و ضبط صوتی آنها نیز به مربیان کمک کنند. 

مربیان زبان و مربیانی که از فرهنگ و زبان های دیگر هستند، فعالانه در اجرای این طرح شرکت می کنند. برخی کتاب ها را به زبان های دیگر ترجمه می کنند و یا آنها را برای روی سی دی  ضبط می کنند. برخی دیگر در کلاس درس، داستان کتاب های موجود در کوله پشتی ها را برای  کودکان تعریف می کنند. به این ترتیب کودکان می توانند آواهای دیگر را بشنوند و مفهوم داستان را با استفاده از تمام نشانه ها، چه کلامی  و چه غیر کلامی بهتر درک کنند.

برای حفظ و توسعه اهداف این طرح برنامه های دیگری نیز در این راستا برگزار می شوند:

  • درخت قصه ها، درختی است که در آن نسخه کپی جلد تمام کتاب هایی که توسط والدین دانش آموزان  برای آنها خوانده شده، به زبان فرانسه و یا زبان دیگری، نشان داده می شود.
  • برگزاری جلسه های کتابخوانی، که در آنها کودکان مسن تر و یا والدین به زبان فرانسه و یا زبان دیگری کتاب برای کودکان می خوانند.
  • برگزاری نمایشنامه هایی که در ارتباط با داستان کتاب های خوانده شده، با شرکت کودکان و پدر و مادرهای شان به زبان فرانسه و یا دیگر زبان ها.
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۳-۱۹ ۱۲:۰۳
برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما