گام به گام با تاریخ

گام به گام با تاریخ
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
زهره قایینی
ویراستار: 
عاطفه سلیانی
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۵
توضیح تکمیلی نگارنده: 
عاطفه سلیانی

این دستنامه برای علاقه مند کردن کودکان ونوجوانان به دانش تاریخ و یاری به آن ها برای درک بهتر مقوله های تاریخی بر پایه ی مجموعه ی "تاریخ ادبیات کودکان ایران" تدوین شده است . این مجموعه به بررسی جایگاه و وضعیت کودکان ایرانی از دیدگاه های گوناگون، به ویژه آموزش و پرورش وادبیات در دوره های مختلف تاریخی از دوران باستان تا سال ۱۳۵۷ می پردازد.

مربیان، آموزگاران، دبیران و پدران و مادران می توانند با الگو گرفتن از این دستنامه که فعالیت های آن برپایه ی نیازهای آموزشی و پرورشی کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان مقاطع دبستان تادبیرستان وهنرستان تنظیم شده اند، برخی مفاهیم و داده های کتاب های درسی را گسترش  دهند و با ترتیب دادن فعالیت های عملی و پژوهشی در ارتباط با مطالب کتاب های درسی، علاقه ی آن هارا به شناخت تاریخ واقعی گذشته ی میهن خود و بهره گیری از آن برای روشن کردن و هموارسازی راه آینده برانگیزند.فعالیت های این دستنامه با مراجعه به تک تک کتاب های درسی: فارسی، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، ادبیات، تاریخ ادبیات، تاریخ هنر...و در مطابقت مطالب کتاب های پایه های مختلف درسی با مطالب کتاب های"تاریخ ادبیات کودکان ایران" تنظیم شده اند.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام