شعر یک عالمه ستاره از شکوه قاسم‌نیا

شعر یک عالمه ستاره از شکوه قاسم‌نیا

دلت می خواد بدونی

که پشت پلکام چیه؟

یک عالمه ستاره

رو ابرای آبیه

تا چشمامو می بندم

ستاره پیدا می شه

این آسمون چه جوری

تو چشم من جا میشه؟

از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا

خرید کتاب: دامن چین چینی

راهنما
نوع محتوا: 
مکان

ديدگاه شما