کتاب برای همه

Books for everyone
کتاب برای همه

بنیاد"کتاب برای همه" در سال ۲۰۰۲ در نروژ بنیان گذاری شده است. این بنیاد از انتشار کتاب های مناسب سازی شده پشتیبانی می کند.

هدف این بنیاد آن است که صرفنظر از میزان توانایی خواندن، همه بتوانند به ادبیات دسترسی داشته باشند. و با فراهم آوردن ادبیات مناسب سازی شده برای همه ی کسانی که در خواندن مشکل دارند، می کوشد به این هدف تحقق بخشد.

بنیاد کتاب برای همه برای رسیدن به این هدف با نویسندگان، ناشران و تصویرگران همکاری می کند و با پشتیبانی های تخصصی از آن ها، زمینه را برای تهیه ی کتاب های آسان خوان فراهم می سازد. منابع مالی ۱۴۰ کتابخانه ی عمومی برای نگهداری از کتاب های مناسب سازی شده و اطلاعات و مشاوره ی لازم برای یافتن کتاب های مناسب مخاطبان از سوی این بنیاد تامین می شود. این بنیاد برای کتابخانه های عمومی ای که "کتاب برای همه" را ترویج می کنند، شبکه ای از بلند خوانان (reading  representatives) در اختیار می گذارد که برای افرادی که خود نمی توانند بخوانند، بلند خوانی می کنند. شمار بلند خوانان که داوطلبانه یا موظف با این بنیاد کار می کنند، به ۷۰۰ نفر می رسد.

پشتیبان مالی این بنیاد، وزارتخانه ی فرهنگ نروژ است. افزون بر آن، ۲۱ سازمان ادبی و بشر دوستانه در نروژ این بنیاد را پشتیبانی می کنند.

در نروژ از هر ۳ بزرگسال ۱ نفر نمی تواند بخواند. این، نشانه ی آن است که خواندن متن های معمولی، برای بخش بزرگی از مردم دشوار است. ناتوانی های گوناگون در خواندن و راهکارهای مختلف برای مناسب سازی متن ها وجود دارد.

این ناتوانی ها چه، در خواندن و نوشتن (dyslexia)، مشکلات بینایی یا شنوایی و اختلال های ذهنی باشند و چه ضعف در مهارت های زبانی، متن مناسب سازی شده می تواند بر همه ی این موانع چیره شود. کتاب های این بنیاد شامل: کتاب های آسان خوان، کتاب های گویا، کتاب های تصویری، کتاب های تصویری لمسی books tactile picture، بریل،‌ زبان اشاره و کتاب های تصویرنگار pictogram است.

"کتاب برای همه" تا کنون ۹۰ عنوان کتاب مناسب سازی شده برای کودکان و بزرگسالان تهیه کرده است. ۳ عنوان از آخرین کتاب های این بنیاد در نمایشگاه کتاب بولونیا، ۲۰۰۹ معرفی شده اند.

 

راهنما
نوع محتوا: 
مکان

ديدگاه شما