شیرمادر

فصلنامه شیرمادر نشریه ای است که برای گسترش دانش درباره سلامت مادر و کودک منتشرمی شود. دراین نشریه همواره تلاش می شود اهمیت تغذیه با شیرمادر و نکات مهمی درباره رشد شیرخواران ونوزادان بازگو شود.

این نشریه با امتیاز انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر از بهار ۱۳۷۹منتشرمی شود. علیرضا مرندی مدیرمسئول و منصوربهرامی سردبیر نشریه هستند.

شیرمادر به شکل فصلنامه مصور و رنگی با قطع ۲۱در۲۸سانتی متر با حدود ۴۰صفحه منتشرمی شود. درابتدای هرشماره فهرست مقالات وجود دارد.

 

نشانی
خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، کوچه دانش کیان، شماره ۲۴ طبقه همکف
صندوق پستی:
۱۴۱۵۵-۴۳۴۶
تلفن:
۸۸۸۹۱۱۶۹-۷۰
Submitted by editor6 on